atelier

Include all the atelier files.

Modules

audio
module atelier.audio

Audio module

common
module atelier.common

Common module

core
module atelier.core

Core module

render
module atelier.render
ui
module atelier.ui

UI module

Public Imports

atelier.common
public import atelier.common;
atelier.core
public import atelier.core;
atelier.render
public import atelier.render;
atelier.audio
public import atelier.audio;
atelier.ui
public import atelier.ui;

Meta

License

Zlib

Authors

Enalye